How to Install GIT Server on CentOS/Linux and Configure with Apache

Git Server Installation

1. Yum install git git-daemon (If git is not available through yum, install rpmforge repo from http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release.*.rpm)

2. mkdir <git directory>
3. cd <git directory>
4. git init


Configure Apache with GIT Server


<VirtualHost *:80>
        ServerName git.bitspedia.com
        DocumentRoot /git
        <Directory /git/>
                DAV On
                Options ExecCGI FollowSymLinks Indexes
                # Deny everyything here
                Deny from all
                AuthType Basic
                AuthName "git repository"
                AuthUserFile /etc/httpd/htpasswd.git
        </Directory>
        <Directory /git/<dir-name>/<project repo>
                Allow from all
                Order allow,deny
                <Limit GET PUT POST DELETE PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK>
                        Require user <allowed user>
                </Limit>
        </Directory>
</VirtualHost>

Adding htpasswd File and Users


Creating file + adding user > htpasswd -c  /etc/httpd/git/htpasswd.git <username>
    Note: you will be prompted for password 
Adding user to existing file > htpasswd /etc/httpd/git/htpasswd.git <username>
    Note: you will be prompted for passwordLets Add a New GIT Repository

1. mkdir <dir-name>/<project repo>  –p
2. cd <dir-name>/<project repo>/
3. git --bare init
4.  chown apache.apache -R /git/<client folder>/<project repo>
5. sudo -u apache git update-server-info
6.  Add proper entry in  > vi /etc/httpd/conf.d/git.conf
7. Create username for access > htpasswd /etc/httpd/htpasswd.git <username>
8. Service httpd reload

Comments

 1. Hello! Could you please elaborate on
  6. Add proper entry in > vi /etc/httpd/conf.d/git.conf
  The file is blank

  ReplyDelete
  Replies


  1. - Thế nào, trận đấu đã bắt đầu chưa?

   Đúng lúc hai nữ nhân sốt ruột thì Nhạc Thành đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
   đồng tâm
   game mu
   cho thuê phòng trọ
   cho thuê phòng trọ
   nhac san cuc manh
   tư vấn pháp luật qua điện thoại
   văn phòng luật
   số điện thoại tư vấn luật
   dịch vụ thành lập doanh nghiệp
   Nhìn thấy Nhạc Thành đã xuất hiện Hàn Nguyệt liền nói:
   - Ngươi đi đâu sao không thấy ngươi ở trong phòng, trong phòng ngươi cũng không thấy ai.

   - Bên trong phòng ta có người, chỉ là ta bố trí cấm chế cho nên ngươi không nhìn thấy mà thôi.

   Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng sau đó xoay sang nói với Hàn Nguyệt:

   - Ta ở phòng tu luyện.

   - Được rồi, ngươi đến là tốt rồi.

   Hàn Nguyệt cất tiếng nói sau đó dẫn Tô Hân Nhi và Nhạc Thành tới khu thi đấu.

   Ở giữa sân đã có đầy người đứng, Nhạc Thành dò xét xung quanh thì phát hiện

   Delete
 2. Hi,
  copy

  //...

  And
  vi /etc/httpd/conf.d/git.conf
  and press [Ctrl+shift+v]

  save your file

  Younus.

  ReplyDelete
 3. sorry

  copy content of < VirtualHost *:80 > .... < /VirtualHost >

  ReplyDelete

Post a Comment